A muslim i norge

Last modified date

A muslim i norge Hvem er egentlig Saima, Rashid, Bushra og Ali? Er de ungdommer som slites mellom to kulturer eller individer som har utviklet en unik flerkulturell kompetanse? ANGER OG SKAM: Livet som en ung muslim i Norge er ofte en sirkel av ungdommelig utforsking etterfulgt av anger og skam, skriver journalist Hanad Mohamed. Paraplyorganisasjon for trossamfunn og organisasjoner. Bønnetider, arrangementer, Halal mat, oversikt over IRN sertifiserte virksomheter. Islam er en aktivt misjonerende religion og i sterk vekst. I likhet med kristendom og jødedom er islam en monoteistisk religion, der det bare.

Islam er en aktivt misjonerende religion og i sterk vekst. I likhet med kristendom og jødedom er islam en monoteistisk religion, der det bare. Hvem er egentlig Saima, Rashid, Bushra og Ali?

Er de ungdommer som slites mellom to kulturer eller individer som har utviklet en unik flerkulturell kompetanse? Programserie om muslimers møte med det norske samfunnet.

Islamsk Råd Norge - Viktige tjenester for muslimer i Norge

Vi møter to unge muslimer i Norge, Javvad Latif og Sidra Khawar, i fastemåneden Ramadan. Javvad og Sidra forteller også om hvordan de prøver å praktisere. Norske muslimer er som alle andre mennesker. Det er fordi jeg har blandede følelser om hvordan det er å leve som muslim i Norge.

Hvem er egentlig Saima, Rashid, Bushra og Ali? Er de ungdommer som slites mellom to kulturer eller individer som har utviklet en unik flerkulturell kompetanse?

Inn i det ukjente

A muslim i norge Flere moskéer driver også ulike former for sosialt arbeid, blant annet har enkelte av dem organisert hjemsending av avdøde medlemmer til fødelandet for gravlegging. Koranen gir ikke noe entydig svar, og den klassiske tilretteleggingen av problemet på tallet tar hensyn både til behovet for å se mennesket som ansvarlig for sine handlinger og til tanken om Guds suverene og absolutte makt.

De religiøse pliktene, «troens a muslim i norge søyler», omfatter: Og da særlig når man ser på hvordan mediene konstant problematiserer islam som religion.

Islam er en lovreligion; de klassiske lovskolene ser sharia som en del av åpenbaringen som verken kan endres eller oppheves og legger vekt på overholdelsen av en rekke konkrete påbud og forbud, slik disse er uttrykt i Koranen og blir tolket av de rettslærde. Retten til å ha opptil fire koner er hjemlet i Koranen sure 4,3.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

a muslim i norge